Hem

VÄLKOMMEN TILL EINI EKONOMI

Eini Ekonomi erbjuder enskilda firmor och mindre aktiebolag kvalificerad bokföring enligt gällande lagar. Du får underlag för moms och skatter som skall betalas utan att själv behöva anstränga Dig.
Varje månad får Du balans- och resultatrapport som visar hur verksamheten har gått den månaden och ackumulerat från årets början. Vill du ha hjälp för att förstå siffrorna så går vi igenom dem tillsammans. Verksamhetsåret avslutas med bokslut och deklaration för Ditt företag.